17. júla 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

2%

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: J. Kačku 22, 95701 Bánovce nad Bebravou
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 52034003

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami ?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: J. Kačku 22, 95701 Bánovce nad Bebravou
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 52034003

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: J. Kačku 22, 95701 Bánovce nad Bebravou
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 52034003

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.