17. júla 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Mladí Ukrajinci sa v našom meste začleňujú do bežného života. / Young Ukrainians are integrating into everyday life in our town.

2 min read

Príbeh Yuriho 11ky v našom meste pozná veľa ľudí. O ich osudoch sme už písali.
Mladí chlapci už začali s tréningovým procesom a taktiež sa snažia zapájať do rôznych aktivít. Popri dištančnom štúdiu sa v piatok zúčastnili na besede s rovesníkmi zo Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Riaditeľka školy a primátorka nášho mesta poďakovali školskému parlamentu a všetkým ľuďom za ochotu pomôcť našich hosťom.

V telocvični školy sa z iniciatívy výboru MFC Spartak konal minifutbalový turnaj medzi našimi priateľmi z Ukrajiny, ako aj futbalistami z gymnázia a SOŠ. Výsledky vôbec neboli dôležité, pretože vyhral futbal. Po skončení turnaja nás poctili svojou návštevou aj predstavitelia ligového futbalového klubu Spartak Trnava a ObFZ Trnava, ktorí chlapcom z Ukrajiny odovzdali futbalové lopty, hračky a lístky na futbalový zápas Spartak Trnava a Slovan Bratislava. Po vybavení potrebných dokumentov sa budú môcť chlapci zapojiť nie len do školského života, ale aj do futbalových súťaži v drese MFC Spartak Bánovce n/B.

M.Š.


The story of “Yuri´s 11” is known to many people in our town. We have already written about their life stories.
The young boys have already started the training process and are also trying to get involved in various activities. In addition to distance learning, they took part in a discussion with peers from the Secondary Vocational School of Mechanical Engineering in Bánovce nad Bebravou on Friday. The school principal and the mayor of our city thanked the school parliament and all the people for their willingness to help our guests.

At the initiative of the MFC Spartak committee, a mini-football tournament was held in the school gym between our friends from Ukraine, as well as footballers from the grammar school and high school. The results were not important at all, because football won. After the tournament, the representatives of the league football club Spartak Trnava and ObFZ Trnava also paid us a visit, giving the boys from Ukraine football balls, toys and tickets to the football match Spartak Trnava and Slovan Bratislava. After processing the necessary documents, the boys will be able to participate not only in school life, but also in the football competition in the MFC Spartak Bánovce n / B jersey.