17. júla 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Oznam

1 min read

Dňa 3.8. 2020  sa uskutočnila pracovná porada výboru  MFC Spartak Bánovce n/B a trénerov mládeže. Nakoľko dňa 8.8. 2020 sa rozbiehajú aj súťaže ZsFZ bude potrebné zabezpečiť  zo strany klubu množstvo vecí ktoré nám ukladá nielen súťažný poriadok, ale aj súčasná epidemiologická situácia v spoločnosti.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Trenčín (RUVZ) konštatuje v poslednom období  zhoršenie epidemiologickej situácie  v okrese Bánovce n/B. Z  dôvodu zvýšeného výskytu pozitívnych prípadov prenosných ochorení COVID19, krízový štáb MsÚ Bánovce n/B  a RUVZ Trenčín  vydal dňa 5.8. Rozhodnutie č.p.RUVZ/2020/03814-002 resp. RUVZ/2020/03813-001, ktorým sa zakazuje prevádzka Krytej plavárne v Bánovciach n/B, ako aj  obmedzenie prevádzky letného kúpaliska .( napr.max.500 osôb). Organizovanie  kultúrno spoločenských a iných podujatí je zatiaľ v našom okrese bez obmedzenia avšak za dodržania prísnych epidemiologických opatrení a odporúčaní ako napr. nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, resp. priestorov štadióna, minimalizovanie počtu divákov na jednom mieste  atd., uvedené obmedzenia sú taktiež upravené v Manuály opatrení pre súťažný ročník 2020/2021 zaslanom ZsFZ Nitra resp. ObFZ Prievidza.