24. júna 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Celoslovenský Seminár trénerov po štvrtý krát v meste Bánovce n/B.

2 min read

Je známe aj pochopiteľné, že futbalový život sa po posledných jesenných kolách na chvíľu ako by zastavil. Neznamená to však, že by sa vo futbalovej kuchyni nič nedialo. Býva dobrým zvykom, že čas do prvého jarného výkopu sa popri zimnej príprave využíva na rôzne iné aktivity.

Jednou z nich je i zvyšovanie a predlžovanie si trénerských kvalifikácii aj potrebných odborných vedomostí. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo Mestský futbalový klub Spartak Bánovce n/B v spolupráci s Technickým úsekom vzdelávania SFZ pripravil a uskutočnil už po štvrtý krát v našom meste seminár trénerov licencií UEFA Grassroots C, B a A. Vďaka ústretovosti vedenia Strednej odbornej školy strojníckej sa toto pracovné stretnutie trénerov mohlo uskutočniť opäť na jej akademickej pôde.

V úvode šeftréner mládeže a prezident klubu MFC Spartak Miloš Šagát privítal Prednostu MsÚ v Bánovciach n/B Martina Gajdoša a viac ako päťdesiatku trénerov z celého Slovenska. Po príhovore a privítaní hostí prednostom MsÚ si slovo prevzala lektorka záchranného systému Monika Podobová,
ktorá v dopoľudnajšej časti seminára vysvetlila a praktiky ukázala, ako riešiť život ohrozujúce stavy (bezvedomie, krvácanie, dusenie atd.) s ktorými sa tréneri môžu stretnúť nielen na ihrisku, ale aj v osobnom živote napr. pri dopravnej nehode atď. Prítomní si mohli na pomôckach prakticky vyskúšať nielen umelé dýchanie, ale aj použitie defibilátora a iné potrebné praktiky pri záchrane ľudského života.

Päť hodinové zamestnanie pokračovalo po obednajšej prestávke, druhou časťou semináru. V teoretickej a následne aj praktickej časti (pozn. telocvični školy), skúsený kondičný tréner prvoligového Vionu Zlaté Moravce Milan Ivanka vysvetli potrebu kvalifikovanej resp. odbornej fitnes prípravy hráčov. Prítomní sa dozvedeli veľa zaujímavých nielen teoretických, ale hlavne praktických vecí, ktoré môžu využiť v tréningovom procese vo svojich kluboch.

Samotní tréneri, ako aj prítomní hostia vyjadrili presvedčenie, že takéto metodické zamestnania sú veľmi potrebné, pretože posúvajú ich prácu o kus ďalej. Taktiež sa zhodli na tom, že seminár trénerov v Bánovciach n/B má vďaka organizátorom každoročne vysokú úroveň a neslúžil len k povinnému naplneniu si licenčných povinností, ale aj osobnému stretnutiu trénerov a ľudí pracujúcich okolo futbalu.

MFC Spartak touto cestou ďakuje všetkým, ktorí pomohli k realizácii tohto pracovného stretnutia. Hlavne vedeniu SOŠS, mestu Bánovce n/B, ako aj lektorom vzdelávania a všetkým trénerom, ktorí sa ho zúčastnili.

Spracoval: M.Š.