25. mája 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Dvojica našich úspešných trénerov si zvýšila svoju trénerskú kvalifikáciu

1 min read

V súčasnej dobe aktívne pôsobí vo futbalovom klube MFC Spartak 17 kvalifikovaných trénerov. Dňa 15.4. 2024 po úspešnom polročnom štúdiu a absolvovaní záverečných skúšok k štyrom trénerom licencie UEFA B (pp. Kráľ, Morávek, Kováč a Zaťko) pribudli ďalší dvaja a to Ivan Kľačko, hlavný tréner kat. U13 a Andrej
Chromík pôsobiaci vo funkcii hlavného trénera prípraviek.
Sme radi, že aj na tomto úseku začíname pomaličky napĺňať klubovú filozofiu a to, že našich hráčov musia viesť odborne zdatní a kvalifikovaní tréneri. Všetci zainteresovaní vedia, že jednou zo základných povinnosti úspešného trénera je nielen naplnenie si licenčných povinností, ale hlavne neustále vzdelávanie sa a prijímanie nových výziev.

V mene klubu obom absolvetom gratulujeme k získaniu UEFA B licencie a prajeme im v ďalšom trénerskom pôsobení hlavne veľa zdravia aj športových úspechov.

Šeftréner mládeže : Mgr. Miloš Šagát