28. februára 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Seminár trénerov UEFA Grassroots C,B licencie po tretí krát v meste Bánovce nad B.

3 min read

Je známe aj pochopiteľné, že futbalový život sa po posledných jesenných kolách na chvíľu ako by zastavil. Neznamená to však, že by sa vo futbalovej kuchyni nič nedialo. Býva dobrým zvykom, že čas do prvého jarného výkopu sa popri zimnej príprave využíva na rôzne iné aktivity. Jednou z nich je i zvyšovanie si trénerských kvalifikácii a odborných vedomostí. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo Mestský futbalový klub Spartak Bánovce n/B v spolupráci s Technickým úsekom vzdelávania SFZ pripravil a uskutočnil dňa 18.2.2023 seminár trénerov licencii UEFA Grassroots C,B.

Po dvojročnej vynútenej covid prestávke sme tak opäť privítali v meste Bánovce n/B významné osobnosti slovenského futbalu. Vďaka ústretovosti vedenia Strednej odbornej školy strojníckej sa toto pracovné stretnutie trénerov mohlo uskutočniť na jej akademickej pôde. V úvode šeftréner mládeže MFC Spartak Miloš Šagát privítal koordinátora vzdelávania technického úseku SFZ, BFZ a ObFZ PD Michala Kováča,
prezidenta MFK Spartak Ľubomíra Pšenku, ako aj približne štyri desiatky trénerov z krajov Nitra, Trnava, Trenčín a Bratislava. Šeftréner mládeže pripomenul nevyhnutnosť neustáleho vzdelávania sa trénerov na všetkých úrovniach. Pripomenul, že tréneri by si pri svojej práci mali osvojiť motto:


„Ak nemôžeš predísť dobu v ktorej žiješ, kráčaj s ňou, ale nikdy za ňou nezaostávaj“.


Päť hodinové zamestnanie, ktoré sa skladalo z teoretickej a praktickej časti začal ako prvý lektor vzdelávania TMK ZsFZ Miloš Krško. Vo svojej prednáške vysvetlil Interakciu vzťahov tréner – hráč – tím na amatérskej úrovni. Peter Čibík šeftréner žiakov futbalovej Akadémie AS Trenčín v ďalšom bloku nechal nazrieť do  tréningového procesu a fungovania mládežníckej akadémie, ako takej. Následne  vo svojej prednáške sa zameral na zdokonaľovanie TE – TA stránky obchádzania súpera v žiackej kategórii v priestorovej a časovej tiesni. Teoretickú časť uzavrel, ako tretí prednášajúci skúsený mládežnícky tréner U17 futbalovej akadémie AS Trenčín Marek Ďanovský. Jeho témou bol rozvoj kondičných schopností hráča špecifickou formou.

Po teoretickej časti nasledovali v telocvični školy praktické ukážky TJ. Prítomní sa dozvedeli veľa zaujímavých nielen teoretických, ale hlavne praktických vecí, ktoré môžu využiť v tréningovom procese vo svojich kluboch. Samotní tréneri, ako aj prítomní hostia vyjadrili presvedčenie, že takéto metodické zamestnania sú veľmi potrebné, pretože posúvajú ich prácu o kus ďalej. Taktiež sa zhodli na tom, že seminár trénerov v Bánovciach n/B vďaka organizátorom neslúžil len k povinnému naplneniu si licenčných povinností, ale bol aj akým si slávnostným spoločenským aj stavovským stretnutím všetkých trénerov a ľudí pracujúcich okolo futbalu.
MFC Spartak touto cestou ďakuje všetkým, ktorí pomohli k realizácii tohto pracovného stretnutia. Hlavne vedeniu SOŠS, mestu Bánovce n/B, zástupcom futbalovej akadémie AS Trenčín, ako aj lektorom vzdelávania TU SFZ a všetkým trénerom, ktorí sa ho zúčastnili.

Možno ste zmeškali ...

1 min read
2 min read