24. júna 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Seminár trénerov – aktualizované

2 min read

Vážení tréneri !

     Na základe uznesenia vlády SR č. 718 zo dňa 11.11.2020 došlo predĺženiu núdzového  stavu na celom území SR do 29.12. 2020. Z uvedeného dôvodu sa  r u š í  pripravovaný seminár dňa 21.11. 2020 v Bánovciach n/B.  Po dohode s TMK SFZ, ZsFZ  Nitra a ObFZ Prievidza  sa uvedený seminár uskutoční (ak to zase epidem. situácia dovolí )  v mesiacoch január-február 2021.  O uvedenom termíne Vás budeme včas informovať.  Z uvedeného dôvodu nebude  potrebné vypisovať novú prihlášku, bude stačiť  len meilom potvrdiť účasť.

Doporučujeme,  aby  ste na futbalnete sledovali   sekciu vzdelávanie trénerov, kde budú ďalšie potrebné informácie ku vzdelávaniu trénerov a predlžovaniu licencii.   Hlavne sa to týka držiteľov B licencie,   ktorým skončí platnosť  31.12. 2020.  

S pozdravom:   za MFC Spartak BN – Mgr. Miloš Šagát.

Seminár trénerov OblFZ Prievidza
21.11.2020, Bánovce nad Bebravou

Organizátor: TMK ZsFZ, TMK OblFZ Prievidza a MFC Spartak Bánovce n/B so

súhlasom TÚ SFZ – Vzdelávanie trénerov

Termín: 21.11.2020, sobota
Začiatok seminára: 09:00 hod.
Miesto: Stredná odborná škola strojnícka, adresa: Partizánska cesta 76, Bánovce n/B

Pre trénerov: Pre trénerov s UEFA Grassroots C a UEFA B licencie
Rozsah seminára: 5 hodín
Potvrdenie: Účasť sa eviduje v ISSF v konte trénera
Poznámka: Obmedzený počet miest pre 40 ľudí
Účastnícky poplatok: 20,- eur treba uhradiť na mieste pri registrácií (v cene zahrnutý obed)
Prihláška: Len elektronickou formou do 15.11.2020 na e-mail:
milossagat@gmail.com, milos.sagat@minv.sk
Prihlášku nájdete na stránke: https://mfcspartakbanovce.sk

PROGRAM SEMINÁRA

8:30 – 9:00 Úvodná prezencia účastníkov
9:00 – 9:15 Otvorenie seminára
9:15 – 10:00 Pravidlá registrácie, transfer hráčov, zmluvné vzťahy v športe – teória
Tomáš Fodrek
10:15 – 11:00 Aktuálne trendy v športovej príprave mládeže v zimnom období – teória

Peter Čibík, AS Trenčín

11:15 – 12:00 Základy športovej výživy a regenerácie pre výkonnosť hráča – teória

Milan Ivana, FCV Vion Zlaté Moravce

12:00 – 12:45 Prestávka, obed
12:45 – 13:30 Základné princípy tréningu v prechodnom období mládeže / dospelých –

teória, Milan Ivana, FCV Vion Zlaté Moravce

14:00 – 14:45 Funkčný futbalový fitnes tréning mládeže / dospelých – „Ako zlepšiť hráča“

– prax, Milan Ivana, FCV Vion Zlaté Moravce

15:00 Ukončenie seminára
Záverečná prezencia účastníkov