17. júla 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Stanovisko výboru MFC Spartak Bánovce n.B.

2 min read

Otvorený list poslancom si možete prečítať TU


V posledných dňoch rozvírila hladinu športovom verejnosti v našom meste informácia o podaní demisie výboru MFC Spartak ku dňu 27.5. 2022 na kedy je zvolaná mimoriadna Výročná členská schôdza klubu. Uvedeným skutočnostiam predchádzalo množstvo rokovaní s kompetentnými osobami hlavne poslancami nášho mesta. V mesiaci apríl sme prostredníctvom viceprimátorky mesta všetkým poslancom rozposlali potrebné materiály, ako bol otvorený list poslancom (vid. príloha), prezentáciu klubu a pomocné tabuľky príjmovej a výdavkovej časti hospodárenia atd. Taktiež bola spracovaná a zaslaná žiadosť na dotáciu vo výške 22.000 € na II. polrok 2022. Následne týždeň pred zastupiteľstvom sa prezident klubu Adrej Znášik a člen výboru šeftréner mládeže MFC Spartak Miloš Šagát zúčastnili pracovného stretnutia s cca. 14 poslancami mesta, kde ich opätovne dopodrobna informovali o existenčných problémoch klubu a potrebe dofinancovania klubu pre rok 2022.
Zjednodušene môžeme konštatovať, že rozpočet klubu na celý rok je približne 140.000€. Mesto dáva na činnosť necelých cca. 60.000€ (za čo im patrí poďakovanie). Rozdiel t.j. približne 80.000€ si musí MFC zabezpečiť sám, čo je v dnešnej dobe vlastne nemožné.
Napriek zaslaniu podkladov a vysvetleniu situácie predstaviteľmi klubu aprílové Mestké zastupiteľstvo (napriek prebytku v záverečnom účte vo výške 1,2 mil.€ k 31.12. 2021) po skoro hodinovej rozprave k uvedenému bodu v počte hlasov 8:6 neodsúhlasilo požadovanú sumu na záchranu klubu.  
Na základe týchto skutočností zvolal výbor MFC na deň 27. mája (piatok) “Výročnú členskú schôdzu” (ďalej len VCS), ako najvyšší orgán,  kde sa členská  základňa  pokúsi zvoliť nový výbor a hlavne štatutára klubu – prezidenta, ktorý predloží na júnové zastupiteľstvo novú žiadosť o navýšenie hore uvedenej sumy a zastabilizuje klub ako taký. 
Ak sa nepodarí zvoliť nový výbor a štatutára, hrozí riziko, že nebude mať kto uvedenú žiadosť podať a taktiež viesť klub v ďalšom období a brány futbalového štadióna sa pre vyše 200 detí a množstvo nadšencov od 1.7. zatvoria.      
Výbor MFC Spartak ďakuje v mene všetkých detí, rodičov a športových nadšencov poslancom mestského zastupiteľstva pp. Rýdziovej, Farkašovi, Kšiňanovi, Makyšovi, Libičovi, Morávekovi za hlasovanie (č.22) pre navýšenie finančných prostriedkov pre futbalový klub MFC Spartak na druhý polrok 2022. Ako vidieť títo poslanci pochopili, že potrebné sú v našom meste nie len vybudované cyklotrasy, opravené chodníky a cesty atd., ale hlavne výchova a zdravý vývoj našej mladej generácie.

S pozdravom a úctou : Výbor MFC Spartak Bánovce n/B