24. júna 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Využitie projektu Eurá z EURA pomôže šetriť financie klubu

2 min read

Neľahká ekonomická situácia v celej spoločnosti si vyžaduje aj v oblasti športu nové inovatívne riešenia. SFZ už v roku 2021 vyhlásil projekt Eurá z EURA, ktorého zámerom bola finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry v jednotlivých kluboch v rámci SFZ. Do uvedeného projektu sa v apríli roku 2022 zapojil aj náš klub.
Pôvodnú schválenú žiadosť nášho klubu o finančný príspevok na vybudovanie tribúny na ihrisku s umelou trávou vo výške 15.000€ bola Výkonným výborom SFZ aj schválená. Je na škodu veci, že sa bývalému vedeniu MFC Spartak nepodarilo ani v predĺženej lehote uvedený zámer zrealizovať, pretože tribúna na pomocnom ihrisku hlavne v čase nepriaznivého počasia určite chýba. Pred novou Správnou radou v druhej polovici roku 2023, tak nastala neľahká situácia. Čo s uvedeným projektom? Ako zachrániť uvedený finančný príspevok? Rýchla reakcia nového vedenia klubu a schválená zmena projektu Výkonným výborom SFZ v mesiaci september 2023, umožnila vykonať zmenu pôvodného zámeru projektu pred jeho dokončením. Uvedená dotácia sa presunula na realizáciu doplnkového LED osvetlenia na ihrisku s umelou trávou, ktorá má podľa prepočtov priniesť úsporu elektrickej energie o cca. 50-60%. Realizáciou projektu, bola poverená firma Elektro Group ML, s.r.o., ktorá sa podieľala aj na realizácii pôvodného osvetlenia na ihrisku s umelou trávou resp. súčasnej realizácii osvetlenia na štadióne AS Trenčín. Uvedený projekt bol ukončený a odovzdaný do užívania koncom decembra roku 2023. Spoluúčasť klubu na uvedenom projekte bola vo výške 5000€, ktoré si musel klub zabezpečiť z vlastného rozpočtu. Pevne veríme, že uvedená investícia nebola zbytočná a 12 nových LED reflektorov splní svoj účel a pomôže nášmu klubu ušetriť potrebné financie.

Správna rada MFC Spartak