24. júna 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Zhodnotenie činnosti mládežníckych kategórií v roku 2020/2021

7 min read

Futbalová mládež v MFC Spartak sa posúva opäť o kúsok ďaľej.

     V MFC Spartak Bánovce sa práca s mládežou posúva opäť o kúsok ďalej. Tak dajako by sme mohli zhodnotiť prácu s mládežou v tomto klube možno jednou vetou.  Podrobná správa o činnosti mládeže bola predložená VČS dňa 19.7. 2021. Boli v nej zhodnotené pozitíva, ale aj veci ktoré nás pri mládeži najviac trápia a ktorými sa budeme musieť v ostatnom čase vysporiadať. Všetci zainteresovaný okolo koženej chápu, že žijeme v ťažkých časoch poznačených „korona krízou“.  Tá  zasiahla svojimi opatreniami oba  súťažné ročníky a prakticky od marca 2020 bola činnosť paralyzovaná epidemickými opatreniami či dokonca vynútenou opakovanou niekoľko mesačnou prestávkou. Opatrenia sa po I. vlne pandémie na krátku dobu uvoľnili až v mesiaci jún 2020, kedy sa začali mužstva pripravovať na nový súťažný ročník 2020/2021. V mesiaci júl 2020 sa uskutočnil vďaka iniciatíve mládežníckych trénerov  „Letný tréningový kemp prípraviek“. Zúčastnilo sa ho cca 30 detí. Mládežnícke kategórie sa zúčastnili niekoľkých turnajov a odohrali dostatok prípravných zápasov, ktorými sa pripravili na nový ročník.  Ten  sa však nevyhol 2. vlne pandémie a vlastne od polovičky októbra (pozn. po 9.-10. kole),  boli všetky súťaže nielen mládeže, ale aj dospelých opäť pozastavené. Nedohrala sa tak prakticky jesenná časť súťaží mládeže. Jej dohrávky sa mali hrať v jarnej časti ročníka, ale ako už  vieme, jarná časť sa  nezačala v stanovenom marcovom termíne a prakticky sa dohrávala až od mesiaca jún 2021.  Nakoľko nikto zo súťaže v mládežníckych kategóriách nevypadával, veľa mužstiev na dohrávky z ekonomických aj epidemických či iných dôvodov  ani necestovali. Neustále zmeny v nariadeniach ústredných orgánov štátnej správy, ale aj SFZ a regionálnych zväzov neuľahčili ani  nášmu klubu danú situáciu.  Korona kríza poznačila prakticky celú mladú generáciu futbalistov nielen u nás, ale asi po celom svete. Aké následky nielen v športovom živote to prinesie, ukáže čas.  

     Napriek týmto skutočnostiam sa život v našom klube ani počas týchto ťažkých časov  nezastavil a snažili sme sa ako tak udržať pri živote chod klubu a jednotlivých mužstiev. Aj táto neľahká situácia bola a je nielen morálnou, ale aj odbornou skúškou ľudí pracujúcich pre futbal. Prinútila trénerov prispôsobovať sa tvrdej spoločenskej a  športovej realite. Tréneri komunikovali s hráčmi prostredníctvom IT, resp. trénovali v tzv. bublinách za prísnych epidemických opatrení.  Individuálne tréningové plány boli poslané hráčom, ktorí v rámci vlastných možností plnili uložené úlohy. Začiatok tréningového procesu v apríli roku 2021 ukázal, že veľakrát musíme začínať s mládežou vlastne akoby od začiatku.  Každopádne    a našťastie,  tréneri a hráči (deti,  mládež aj dospelí) úplne nezanevreli na futbal a s chuťou sa opäť pustili do tréningového procesu.

     Stratégia klubu v oblasti športovej prípravy mládež v MFC Spartak je jasne daná. Nové smerovanie klubu v mládežníckom futbale   musí viesť k systematickej práci v personálnej oblasti, oblasti vzdelávania, ako aj materiálno-technickej aj logistického zabezpečenia klubovej činnosti. Zamerať sa musíme na  podrobné  plánovanie, analyzovanie športovej prípravy mládeže a v prípade potreby prijímať adekvátne opatrenia na zlepšenie práce v klube.  Zamerať sa musíme na úzku spoluprácu s novovzniknutou Krajskou Futbalovou Akadémiou v Dubnici, ale taktiež s okolitými klubmi v našom okrese, aj rodičmi detí.  Najbližším cieľom okrem už spomenutej spolupráci s akadémiou TSK bude aj príprava klubu na štatút „čakateľa Útvaru talentovanej mládeže“. Tu je však potrebné splniť niekoľko licenčných podmienok, ako napr. požadovaný počet kvalifikovaných trénerov, primerané materiálno technické zabezpečenie klubu ako napr. požadovaný počet tréningových plôch, šatní,  požadované umiestnenie sa mužstiev v  mládežníckych súťažiach  II. žiackej resp. dorasteneckej ligy atd.    

     MFC Spartak  malo v poslednom súťažnom ročníku 2020/2021 registrovaných  osem mládežníckych kategórií.    Sedem mládežníckych kategórií pôsobilo v regionálnych súťažiach ZsFZ. Jedno mužstvo pred prípravky nehralo súťaž, resp. vypomáhalo okolitým klubom v Oblastnej futbalovej súťaži Prievidza.  Spolu  bolo  v súťažnom ročníku 2020/2021  aktívnych  11 trénerov( 1 šeftréner mládeže, 7 hlavných trénerov, 2 asistenti a jeden tréner brankárov) a  137  hráčov (pozn. deti a mládež).

     Od 01. 06. 2021 sa do prípravy mládeže zapojil  Jozef Pristach. Začal pôsobiť ako as. trénera v kat. U9.   Do nového súťažného ročníka 2021/2022 boli taktiež angažovaní ďalší 4 tréneri, a to pre kategóriu prípraviek U8, U10 a U13.  Skúsený mládežnícky tréner Peter Mašík  posilní prípravky U8, Andrej Chromík  kategóriu U10, Jozef Nižňaský  kategóriu U13 a novo zriadenú kategóriu U15 MIX  preberie Ondrej Škorec.

     Po skončení súťažného ročníka  dvaja skúsení tréneri U17 Ľ.Halás a P. Morávek prijali ponuku MFC Spartak a prevzali kormidlo „“A mužstva“, čo malo za následok nové prerozdelenie trénerských postov.      

     Ku dňu 01. 07. 2021  pri MFC Spartak Bánovce n/B pôsobí u mládeže spolu 15 trénerov. Z toho 12 kvalifikovaných  a 3 tréneri bez licencií.  10 trénerov   je držiteľom  C licencie a dvaja tréneri sú držiteľmi  B licencie. Mesiaci apríl 2021 získali  po absolvovaní záverečných skúšok C licenciu ďalší 2 tréneri (Cidorík a Pristach) .  V mesiaci máj 2021 bol po absolvovaní prijímacích skúšok prijatý  Šeftréner mládeže Miloš Šagát na A licenciu a  Vladimír Weldl (U/13) na B licenciu.   10 trénerov pôsobí v trénerskej funkcii do 5 rokov a traja do  8r. Aj z tohto ukazovateľa  vidieť, že práci s mládežou sa venujú prevažne mladí a ambiciózni tréneri, ktorí majú snahu sa vzdelávať a posúvať smerom dopredu.

     Ďalšou skutočnosťou, ktorá by mala posunúť mládežnícky futbal v našom okrese na vyšší level  je zapojenie sa do projektu futbalovej akadémie TSK. Dňa 26. júna 2021 sa v  Dubnici nad Váhom podpísalo memorandum o spolupráci v rámci Futbalovej akadémie Trenčianskeho kraja. Signatármi memoranda sú okrem Dubnice nad Váhom aj mestá Trenčín, Púchov, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom.  Hlavným cieľom memoranda je vytvorenie vzorového modelu spolupráce medzi futbalovou akadémiou a skôr spomenutými  mestami a podpora rozvojových programov futbalu v jednotlivých mestách v Trenčianskom kraji.     Za naše mesto sa uvedenej slávnosti zúčastnila primátorka mesta Rudolfa Novotná, ako aj členovia realizačného tímu MFC Spartak Bánovce n/B prezident klubu Andrej Znašík, člen výboru Jozef Brida a tréneri mládeže Miloš Šagát, Ondrej Kubík a Vladimír Veldl. Bohatý športový program na dubnickom futbalovom štadióne bol okrem iného vyplnený taktiež minifutbalovým turnajom prípraviek v kategórii U10. Zverenci nášho trénera Petra Cidoríka sa predstavili v dobrom svetle. V konkurencii svojich rovesníkov z Partizánskeho, Dubnice,  Púchova, Nového Mesta n/V a Trenčína okúsili naši chlapci sladkosť výhry, prehry aj remízy. Simon Cidorík bol so 6 gólmi druhým najlepším strelcom turnaja. Aj keď  víťazstva potešili, výsledky v týchto kategóriách  neboli  podstatné.   

    V mesiaci júl sa opäť po roku uskutočnil letný kemp prípraviek, ktorého sa zúčastnilo 33 detí s nášho okresu.  Jesenná časť súťaže pre mládežnícke kategórie riadené ZsFZ nám začína po krátkej prestávke  7. augusta 2021 (pozn. I. kolo 7.8. U13,U15,U17 a U19 resp. 17.8.-prípravky).  Chce sa nám veriť, že avizovanú tretiu vlnu pandémie spoločne zvládneme a nenaruší nám to rozbehnutú jesennú časť futbalových súťaží, ako to bolo v predchádzajúcom  období.     

     Hlavným spoločným cieľom vedenia klubu, trénerov a  rodičov  však na prvom mieste zostáva, aby sa deti u nás cítili dobre, zabávali sa športom a futbalovo aj výchovne napredovali.