24. júna 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Futbalový Bayern ruší najmladšie kategórie svojej akadémii.

7 min read

Pôvodný článok

Futbalový Bayern ruší najmladšie kategórie svojej akadémii.
Nech sa deti dlhšie hrajú.

DANIEL ANDRISÁK

Bayern Mníchov ruší najmladšie mládežnícke kategórie vo svojej akadémii. František Straka a Martin
Hašek myšlienku podporujú.
Bayern Mníchov sa rozhodol zrušiť najmladšie mládežnícke kategórie vo svojej akadémii. Po novom
bude najúspešnejší nemecký klub vychovávať hráčov až od 11 rokov. Rozhodnutie má deťom pomôcť
sa športovo rozvíjať aj v iných oblastiach.
Jedná sa o revolučný krok vo výchove tých najmladších futbalistov. Kým doteraz bolo u tých
najmenších zvykom trénovať futbalové zručnosti niekoľkokrát týždenne pod odborným dohľadom, od
sezóny 2021/22 tomu v bavorskom veľkoklube bude úplne inak.
Bayern Mníchov sa rozhodol zrušiť najmladšie kategórie vo svojich mládežníckych akadémiách. Má to
prostý dôvod. Klub cíti, že pre deti bude lepšie, keď sa v útlom veku budú venovať aj iným športom a
aktivitám, na ktoré by v starom režime nemali jednoducho čas.
“Bayern si je vedomý svojej sociálnej zodpovednosti, najmä voči tým vôbec najmladším futbalistom v
mníchovskej oblasti a susedných regiónoch. Vďaka tomuto kroku by deti mali mať dostatok
priestoru sa vyvíjať vo svojom prirodzenom prostredí domáceho klubu bez prebytočného tlaku,
“vysvetlil Holger Seitz, zástupca športového riaditeľa bayernskej akadémie.
Rozhodnutie zrušiť najmladšie kategórie vlastnej akadémie ale vedenie bayernskej mládeže neurobilo
len tak z minúty na minútu, práve naopak.
Zmene režimu akadémia predchádzalo niekoľko dlhodobých odborných štúdií. Tie potvrdili, že
všestranná športová príprava má pozitívny dopad na futbalovú výkonnosť v neskoršom veku.
“Rozhodnutie, ktoré sme urobili, je v tom najlepšom záujme pre deti. Chceme dosiahnuť, aby mali
viac možností sebarealizácie vo voľnom čase a mohli si vyskúšať viac športov. Dlhodobé štúdie
zároveň dokazujú, že učenie rôznym športovým zručnostiam môže mať pozitívny vplyv na futbalové
výkony, “zhodnotil Peter Wenninger, športový riaditeľ Bayernu Mníchov pre kategórie hráčov od
deviatich do pätnástich rokov.
V Česku je trend výchovy mladých futbalistov nastavený inak. Tí najmladší hráči už od útleho veku
trénujú niekoľkokrát týždenne a je bežné, že si futbal zvolia ako hlavný šport, ktorému sa už veľmi
skoro venujú naplno, a nemajú tak čas na ďalšie športové aktivity. Nastavenému režimu sa
prispôsobili aj kluby, ktoré organizujú nábory hráčov do kategórií aj od piatich rokov.
Myšlienka Bayernu Mníchov, teda nechať deti venovať sa viac športovým aktivitám naraz, je
sympatická aj hlavnému skautovi akadémia pražskej Slavie Milanovi Šimůnkovi.
“Určite súhlasím, že by v takto nízkom veku nemali mať hráči jednostranne zameranie. Aj preto
najmladšie kategórie v Slavii trénujú maximálne trikrát týždenne, aby hráči mali možnosť venovať sa
aj iným aktivitám. Ja osobne som sa do pätnástich rokov, teda pred vstupom do vrcholového futbalu,
venoval trom športom. Všestrannosť je v dnešnom svete veľmi dôležitá. Myšlienka Bayernu tak má
určite niečo do seba a stojí za úvahu, “povedal Šimůnek.
Myšlienka bavorského celku je správna aj podľa bývalého futbalistu a v súčasnosti trénera Martina
Haška. “Vnímanie rozhodnutia Bayernu Mníchov má pre mňa dva rozmery. Na jednej strane je to
myšlienka, ktorá je podľa môjho názoru správna. Som úplne presvedčený, že všeobecná príprava a
dostatok čo najpestrejších pohybu má pozitívny vplyv na futbalový výkon vo vyššom veku. “
“Predtým bolo obvyklé, že sme prišli zo školy a trávili sme voľný čas vonku či na športových ihriskách.
V súčte sme tak mali až 30 hodín pohybu týždenne. Deti, ktoré dnes hrajú vo vrcholových
mládežníckych kluboch, majú štyri tréningy týždenne a cez víkend zápas. V priemere tak pohybom
trávia približne 7 hodín v týždni a zvyšok sa buď učia, alebo väčšinou sa hrajú na počítači alebo sú na
mobiloch. Nechcem povedať, že sa skôr rodičia deťom venovali viac, možno skôr naopak, “usudzuje
Hašek.
“Druhý rozmer myšlienky zrušenie mládežníckych kategórií je ten, aby hráči voľný čas naozaj využili k
rozvoju iných športových aktivít. Ponúka sa tak otázka, či by nebolo lepšie, aby rôznorodé športové
aktivity zabezpečoval práve klub. Je ale nutné podotknúť, že takýto model by bol na druhú stranu
veľmi finančne náročný. Je totiž málo tímov, ktoré majú vlastný bazén alebo napríklad tenisové kurty,
gymnastické sály či trampolínove centrum a ešte k tomu odborne vzdelaných ľudí na tieto druhy
športov, “doplnil bývalý tréner Bohemians 1905 či pražskej Sparty.
Rovnaký názor zastáva aj tréner František Straka. „Bayernu týmto krokom ide o vybudovanie
športovej všestrannosti, čo už dnes u detí bohužiaľ nebýva obvyklé. Či to bol správny krok, sa
samozrejme ukáže až postupom času. Táto myšlienka má ale určite niečo do seba, pretože ak sa
človek dnes pozrie na futbalovú mládež a jej výchovu, tak sa do nich vyložene napcháva len
futbalová špecializácia. Deti z toho potom môžu byť otrávené, pretože v mnohých prípadoch je na
ne vyvíjaný veľký tlak. „Prekážkou pozitívneho vplyvu rozhodnutia akadémie Bayernu Mníchov je
podľa Straku nastavenie dnešnej spoločnosti. “Najväčší problém súčasnej generácie je zľahčovanie si
vecí. Človek si dnes sadne k počítaču a zapne si akúkoľvek hru, či už futbal, hokej či olympijské hry, a
to namiesto toho, aby si šiel von zašportovať. Ak toto počujem, tak sa mi pení krv. Preto dnešnej
generácii chýba tá športové všestrannosť. Je to ale otázka spoločenského trendu a výchovy rodičov.
Je potrebné deťom ukázať správnu cestu, “povedal František Straka.

Prinášame Vám dovetok Mgr. Milana Ivanku, šéfrénera FK Tempo
Partizánske k článku Daniela Andrisáka “Futbalový Bayern ruší
najmladšie kategórie svojej akadémii. Nech sa deti dlhšie hrajú”.

Ako šéftrénera mládeže FK Tempo ma zaujal článok z českého portálu “Seznam Zprávy”, ktorý
sa zaoberá problematikou skorej špecializácie už od najmladších kategórií, tlaku na výsledky a
hlavne tlaku rodičov na výkony a tým vo veľkej miere “zabíjanie detstva” a hlavne širokého
základu všestrannosti, ktorá je podmienkou futbalovej kvality do budúcnosti. Vlastným dodatkom
chcem pripomenúť hlavne netrpezlivým rodičov, ktorí v 9 – 11 rokoch chcú mať doma Messiho, či
Ronalda a myslia si že ich ratolesť pokiaľ nebude hrať najvyššiu súťaž, tak svoj talent nerozvinie,
že zabúdajú na to, že to je dieťa, ktorému vlastne dlhodobým cestovaním za vyššou ligou, ktorá v
tomto veku ešte nič nerieši a tlakom na výkon, ten prirodzený talent berú a ničia sami! V tomto
veku je dôležitý tréningový proces, jeho kvalita a hlavne pocit radosti z trénovania, nie zápas, ten
je len čerešnička na torte, po kvalitnom týždennom mikrocykle. Výkonnosť je dôležité preukázať
až v neskoršom období, tak od 14 – 15 roku, kedy budú už na to vytvorené podmienky po stránke
osobnostnej, fyzickej i hernej.
Aristoteles povedal: „V zozname olympijských víťazov nájdeme len dve, alebo tri mená tých, ktorí
zvíťazili ako muži i ako chlapci, pretože neprirodzeným výcvikom v mladosti vyčerpali svoju silu !“
“Čo býva zrýchlené na počiatku, býva skrátené na konci !”
Pripomínam našu klubovú filozofiu, že hlavným cieľom prípravy v detskom veku je vytvárať
predpoklady pre neskorší tréning a výkon. Hlavným a v článku proklamovaným predpokladom pre
budúcu výkonnosť hráčov je zabezpečenie čo najširších základov pohybovej všestrannosti. Čo to
znamená? Stručne povedané orientovať sa na všetky svalové skupiny, stimulovať všetky
pohybové schopnosti a osvojovať si základy širokého okruhu pohybových zručností.To
predpokladá venovať sa i iným športom, v tréningu používať i iné cvičenia ako len futbalové
(gymnastika, atletika, hádzaná, vybíjaná, prehadzovaná, súťaživé hry na silu, koordináciu,
vytrvalosť a pod.)
Pre správny rozvoj hráča je dôležité rešpektovanie vekových zákonitostí vo vývoji organizmu a
osobnosti! (senzitívne obdobia)
Rešpektovanie všestrannosti v príprave!
Zachovanie perspektívnosti v príprave!
Príťažlivosť tréningového procesu!
Zásady futbalového tréningu najmladších kategórií U7 až U11 FK Tempo:
Dodržiavať mieru všestrannosti, deti nemajú trénovať denne – musí byť zachovaná prirodzená
regenerácia,
Skúšať a cielene točiť hráčov v rôznych hráčskych funkciách
Tréning mládeže má rozvíjať talent a nemá byť len prostriedkom na dosiahnutie víťazstiev
Uprednostňovať pohybové a prípravné hry, malé formy futbalu – radosť, prežívanie.
Základný cieľ tréningu je zvyšovanie individuálneho herného výkonu, zdokonaľovanie herných
činností jednotlivca a rozvoj rýchlosti ich uskutočňovania.
Zvyšovanie individuálnych technických zručností (nie taktické zväzovanie).
Zamerať sa na výchovu, učiť hráčov chápať hru.
Spracoval: Mgr. Milan Ivanka, šéftréner mládeže FK Tempo Partizánske