24. júna 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Seminár trénerov UEFA A,B a Grassroots C licencie v spolupráci s AS Trenčín a TMK SFZ

2 min read

Je známe aj pochopiteľné, že futbalový život sa po posledných jesenných kolách na chvíľu akoby zastavil. Neznamená to však, že by sa vo futbalovej kuchyni nič nedialo. Býva dobrým zvykom, že čas do prvého jarného výkopu sa popri zimnej príprave využíva na rôzne iné aktivity. Jednou z nich je i zvyšovanie si trénerských kvalifikácii a odborných vedomostí. Po odchode skúsených trénerov (prevažne s UEFA B,C licenciami) od nás do iných klubov v nedávnej minulosti si situácia vyžiadala progresívne riešenie aj v tejto oblasti. Sme radi, že aj po tejto línii sa posúvame v klube smerom dopredu a môžeme konštatovať, že až päť našich mladých prevažne začínajúcich trénerov si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu. Trojmesačné školenia trénerov Grassroots UEFA C v Prievidzi od mesiaca september študujú traja naši tréneri, Stanislav Mikloš, Martin Lastovica a Sebastian Rychtárech. Dvaja tréneri Ivan Klačko a Andrej Chromík pokračujú v polročnom štúdiu v Nitre. Veríme, že v mesiaci apríl 2024 úspešne ukončia štúdium UEFA B licencie. Aj táto skutočnosť je dôkazom, že MFC Spartak sa v tejto oblasti od roku 2019 uberá kvalitatívne vyšším smerom a každoročne umožňuje resp. pripravuje pre trénerov množstvo vzdelávacích aktivít.

Ostatní tréneri, ako športoví odborníci pochopili, že aj po dosiahnutí príslušných licencii musia pokračovať v samovzdelávaní resp. v návšteve seminárov. Z tohto dôvodu sa v mesiaci október resp. november 2023 zúčastnili dvoch školení usporiadaných futbalovou akadémiou AS Trenčín a SFZ. V prvom prípade sme sa dozvedeli vďaka kvalifikovaným lektorom veľa zo života futbalovej akadémie Sparty Praha. Druhý seminár 22.11. 2023 vedený Vladimírom Chaloupkom (FAČR – Zbrojovka Brno) obohatil prítomných trénerov mládeže s futbalovou coerver coaching školou. Na týchto seminároch sa prítomní dozvedeli veľa nových zaujímavých nielen teoretických, ale hlavne praktických vecí, ktoré môžu využiť v tréningovom procese vo svojich kluboch. Samotní tréneri vyjadrili presvedčenie, že takéto metodické zamerania sú veľmi potrebné,
pretože posúvajú ich prácu o kus ďalej. Taktiež sa zhodli na tom, že semináre trénerov neslúžia len k povinnému naplneniu si licenčných povinností, ale aj k stretnutiu všetkých trénerov a ľudí pracujúcich okolo futbalu. Najbližší seminár s obdobnou tematikou sa uskutoční aj u nás v Bánovciach n/B dňa 20.1. 2024.