25. mája 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Spartakovci využili štátny sviatok Boja za slobodu a demokraciu aktívne.

2 min read

Štátny sviatok 17. novembra využili napriek nepriazni počasia členovia futbalového klubu MFC Spartak veľmi aktívne.
Členovia správnej rady po zasadnutí výboru (pozn. ktorá riešila množstvo klubových náležitostí) sa následne s ostatnými trénermi, hráčmi a pomocným personálom pustili do zazimovania techniky, upratovania šatní, inventarizácie športového materiálu a drobných opráv v priestoroch štadióna.
Po skromnom občerstvení, privítal prezident klubu Miloš Šagát primátora nášho mesta Róberta Gašparíka, ktorý prítomných poctil svojou návštevou. Prezident klubu poďakoval všetkým za odvedenú prácu a stručne zhodnotili činnosť MFC Spartak za ostatné štyri mesiace (podrobne o činnosti klubu budeme informovať prostredníctvom médií resp. klubovej web. stránky mfcspartak), ako aj plánoch pre nadchádzajúce obdobie. Miloš Šagát pripomenul, že nové vedenie klubu muselo resp. musí riešiť množstvo problémov. Vďaka aktívnej práci všetkých zainteresovaných sa našťastie podarilo veľa problémov vyriešiť. Hlavne sa podarilo zastabilizovať mládežnícke kategórie, ako aj reštart mužského futbalu, čo nebolo vôbec ľahké. Čas ukázal, že poctivou a koncepčnou prácou sa bude dať pomaličky
vstať z popola. O tom že diváci na bánovský futbal úplne nezanevreli svedčia aj početné návštevy (priemerne 150 ľudí) počas domácich stretnutí. Veríme, že sa nám podarí časom bánovskému futbalu navrátiť pozície, ktoré si právom zaslúži.
Primátor mesta taktiež poďakoval všetkým aktívnym členom klubu za odvedenú prácu a vyslovil presvedčenie, že radnica napriek neľahkej hlavne ekonomickej situácii spraví maximum pre podporu nielen futbalu, ale aj športu a kultúry v meste maximum. Primátor mesta a prezident klubu v závere sedenia pogratulovali ikone bánovského futbalu „Tonkovi Čukanovi“. Pri príležitosti jeho 75. narodenín mu odovzdali vecný dar a popriali hlavne veľa zdravia a rodinnej pohody.

Poobedný čas využili prítomní nadšenci koženej na odohranie exhibičného zápasu medzi hráčmi A mužstva a mládežníckymi trénermi. Tréneri sa ani tentokrát nedali zahanbiť a tešili sa z tesného víťazstva.

S pozdravom „Športu zdar a futbalu zvlášť“.
Výbor MFC Spartak Bánovce n/B