4. júna 2023

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Organizačná štruktúra

prezident MFC: Ľubomír PŠENKA

manažér MFC: Andrej Znášik

člen výboru MFC: Igor STRÁNSKY

tajomník: Milan Kráľ

Šéf tréner mládeže: Miloš Šagát

kontakt Spartak Bánovce: banovcespartak@adminspartak

Miloš Šagát : milos.sagat@gmail.com 0917385437

Informácie o tréneroch TU