24. júna 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Oznam – príspevok mládež – zmena

1 min read

MFC Spartak Bánovce nad Bebravou schválil na svojej výročnej schôdzi zmenu mesačného príspevku na 15,- Eur s účinnosťou od 1.7.2021 od zákonných zástupcov hráčov mládežníckych družstiev U8 až U15. Príspevky sa vyberajú 10 mesiacov v roku od Februára do Novembra vždy k 15-temu dňu v danom mesiaci.

V prípade že zákonný zástupca má v uvedených kategóriach ďaľšie dieťa (teda splolu dve alebo viac detí) je výška príspevku 20,- Eur spolu za všetky deti

Peniaze zasielať na účet VUB SK67 0200 0000 0040 6052 1658, ako správu pre príjemcu uviesť meno hráča a kategóriu – napr. Lionel Messi U8.

Príspevkom sa spolupodieľate na režijných nákladoch klubu pre mládežnícke družstvá ako sú napríklad : poplatky pre SFZ, doprava na vybrané zápasy, tréningové pomôcky,  prevádzka areálu a podobne. Príspevok nezaväzuje trénera nominovať hráča na zápas či turnaj.

Pri neuhradení poplatku si klub vyhradzuje právo hráča nepripustiť k tréningovému procesu a dočasne ho vyradiť z kádra.

Správna rada MFC