17. júla 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Pomoc mladým futbalistom z Ukrajiny

1 min read

Na pomoc naším chlapcom,sme zriadili účet,kde môžete dobrovoľne posielať pomoc. Všetky darované prostriedky budú použite na zabezpečenie potrieb chlapcov. Ďakujeme.

To help our boys, we have set up an bank account where you can voluntarily send help. All donated funds will be used to provide for the boys’ needs. Thank you.

Číslo účtu / Account number : SK70 7500 0000 0040 3031 0665

Variabilný symbol / variable symbol : 1111