19. apríla 2024

Mestský FC Spartak

Spoločne pre futbal …

Uznesenie výkonného výboru MFC Spartak Bánovce n/B zo dňa 2.5. 2022

2 min read

Dňa 2.5. 2022 sa konalo v priestoroch futbalového štadióna stretnutie výboru MFC Spartak Bánovce n/B. Hlavným bodom programu bolo rozhodnúť, ako pokračovať v činnosti klubu po neschválení finančnej dotácie Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach n/B na druhý polrok 2022.

Po viac ako dvojhodinovom rokovaní a dôkladnom prehodnotení danej situácie bolo prijaté výborom MFC nasledovné uznesenie.

  • Prezident klubu a výbor MFC Spartak Bánovce n/B podáva jednohlasne  demisiu ku dňu 27.5. 2022
  • V zmysle platných stanov zvoláva na deň 27.5. 2022 (piatok) v čase o 18.00 hod. Výročnú členskú schôdzu MFC Spartak Bánovce n/B, kde  členovia MFC Spartak rozhodnú o novom výbore a ďalšom pôsobení klubu  
  • Prijíma dňom 3.5. až 27.5. 2022 (resp. na základe rozhodnutia Výročnej schôdze až do 30.6.2022) rozpočtové provizórium s cieľom ušetrenia finančných prostriedkov a vyrovnania všetkých pohľadávok klubu. Tréningový proces a zápasy mládeže aj mužov pokračujú bezo zmeny.
  • V termíne do 15.5. 2022 pripraviť a prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov zverejniť športovej verejnosti  objasnenie situácie vo futbalovom klube MFC Spartak a odôvodnenie  daného rozhodnutia výboru MFC Spartak
  • Výbor MFC Spartak ďakuje poslancom mestského zastupiteľstva pp. Farkašovi, Kšiňanovi, Makyšovi, Libičovi, Morávekovi a Rýdziovej za hlasovanie (č.22) pre navýšenie finančných prostriedkov pre futbalový klub MFC Spartak na druhý polrok 2022 na poslednom mestskom zastupiteľstve  

                                                         S pozdravom a úctou :   Výbor MFC Spartak Bánovce n/B